Home / Resultaten

NURSERIES


De NURSERIES is een initiatief genomen in 2018 toen een groep mensen, welke de werkende border collie in het hart dragen, zich bewust werden dat er om een bepaald niveau van handlen/trialling op internationaal vlak te behalen er een aanpassing aan de wedstrijden met jonge honden(=honden onder 3 jaar) moest gebeuren.

Het idee is om te streven naar nurserytrials ter grootte van open of klasse 3 wedstrijden.

Dit alles om de jongere honden en handlers deze ervaring mee te geven.


NOVICE


Na lang beraadslagen hebben wij besloten om ook een NOVICE mee op te nemen in de puntentelling .

Honden die in aanmerking komen voor de NOVICE (zie Novice reglementen)

          RICHTLIJNEN VOOR ORGANISATOREN


PROBEER EROP TOE TE ZIEN DAT DE OP - EN AFZETPENNEN VOLLEDIG ZIJN AFGESLOTEN VAN HET TRIALVELD.


ZET HET PARCOURS  IN HET VOORDEEL VAN DE JONGE HONDEN


Belgisch en internationaal Nurserykampioen JOREN DE BRUYCKER met JEN

Belgisch en internationaal     

novice kampioen

FILIP VAN DAMME met MOSS